MICZ in het kort

Een zorgvrager heeft in bepaalde gevallen een indicatiebesluit of een indicatiestelling nodig om recht te verkrijgen op bepaalde zorg, het gebruik of een vergoeding voor het gebruik van voorzieningen waarvoor een indicatiestelling als voorwaarde wordt gesteld. Er bestaat maatschappelijk behoefte aan professionele en correcte indicatiestellingen in de zorg, vervoerssystemen en aanverwanten. MICZ houdt zich bezig met indicatiestellingen op medisch gebied en heeft ervaring met het snel, professioneel en correct voorzien in deze indicatiestelling voor o.a. zorgverzekeraars.

Onze organisatie

MICZ is een organisatie met een professionele aanpak. Onze kernactiviteiten zijn het zorgdragen voor indicatiestellingen op medisch gebied alsmede het verzorgen van de administratie met betrekking tot deze indicatiestellingen en de daaraan verbonden uitgifte van machtigingen. Onze dienstverlening heeft een plus. We leggen de lat hoog. Dat maken we elke dag weer waar. Niet alleen doordat we de branches kennen waar onze cliënten werken, maar ook door de wijze waarop we onze dienstverlening invullen: professioneel, flexibel, betrouwbaar en resultaatgericht.

Voor wie werken wij

Zorgverzekeraars
Gezondheidszorginstellingen
Overheidsinstanties
Bestuurlijke samenwerkingsverbanden zoals bestuurs- of stadsregio’s.

Maatwerk

Door onze persoonlijke aanpak zijn we bij uitstek in staat om maatwerk te leveren. Onze mensen luisteren goed naar uw wensen waardoor zij precies weten wat u nodig heeft.
De classificatie (triage) wordt opgesteld door een arts, indien nodig in overleg met huisartsen of medisch specialisten. Aan onze organisatie is een vaste adviserend geneeskundige verbonden. Deze is beschikbaar voor een eventuele tweedelijnsbeoordeling. Vervolgens zorgen we dat de classificatie op de juiste wijze wordt geïntegreerd in ons softwaresysteem. Zo kunnen onze mensen de werkzaamheden voor uw organisatie op adequate wijze verzorgen.
Hiermee stopt onze persoonlijke benadering niet. Zo zorgen we op gezette tijden voor een goede, persoonlijke evaluatie. Dit alles gebeurt met een vast contactpersoon.

Onze werkzaamheden

Onze werkzaamheden verrichten wij op het gebied van zorg in Nederland. De werkzaamheden die wij voor u kunnen verrichten zijn onder andere:

Het onderhouden van contacten met zorgverzekeraars, overheidsinstanties, en zorginstellingen;
Het verzorgen van indicatiestellingen op medisch gebied;
Het uitgeven van machtigingen;
Het behandelen van ritaanvragen;
Het verzorgen van de administratie.
Het verzorgen van medische keuringen (door artsen)
De werkzaamheden worden op een persoonlijke wijze, met de vereiste professionaliteit uitgevoerd.

U bepaalt de aard en omvang van de aan ons te verstrekken opdracht(en), keurt de door ons opgestelde triage goed en draagt zorg voor de besluitvorming binnen uw organisatie.

Bent u geïnteresseerd in onze dienstverlening?

Stuur dan een e-mail aan onze vertegenwoordigers middels de knop "meer informatie".

Meer informatie